Центар за међународне односе и културну сарадњу имао је шансу да у просторијама амбасаде Краљевине Норвешке разговара о дигиталној дипломатији, култури, сличностима и разликама између Србије, Црне Горе и Норвешке.