Dvadeset godina postojanja OSSI – Organizacija srpskih studenata u inostranstvu.
Kao i najava buduće saradnje kojoj se naš Centar iskreno raduje