Интересују вас:

– писање и реализација пројеката из области међународних односа, културе и образовања;
– рад на очувању српске културе и откривању потенцијала РС у међународном окружењу;
– протоколарне активности;
– сарадња са Aмбасадама и упознавање нових култура;
– дигитализација у наведеним областима;
– рад са представницима интелектуалне и бизнис елите.

Пријавите се слањем биографије и мотивационог писма на e-mail: office@cemoks.com

Конкурс је отворен до последњег дана марта.