Време: 02.06.2018. године у 18:00ч

Место: Травничка 2, Београд (Факултет за дипломатију и безбедност)

Упркос породичном наслеђу у предузећима која се баве трговином некретнинама и пословним просторима ( Ендијев деда је био извршни директор сада нефункционалне Сам-Сам инвестиционе банке која је издавала међувладине кредите 80-их и 90-их година прошлога века, док је Ендијев ујак, некадашњи шеф Hyundai Group’s Private Equity/ члан извршног одбора Hyundai Merchant Marines/ извршни директор Hyundai U&I, а сада шеф Alvarez and Marsal’s корејског одсека).

Наш говорник је учествовао у JP Morgan Корејеском Инкубаторском програму за друштвене иновације.

Радио је на програмима и пројектима из области пољопривреде, финансија, консалтинга и техничко-технолошких иновација.