Aleksandra Milošević
Funkcija – Direktor za pravne i opšte poslove
Godište – 1993.

* Gde si rođena?
Rođena u Beogradu.

* Opiši nam svoj obrazovni put?
•2008. godine sa Vukovom diplomom završila OŠ „Marija Bursać“ nakon čega upisujem Prvu beogradsku gimnaziju. Pravni fakultet upisujem 2012. godine i već 2013. godine dobijam pohvalu za najbolje studente, kao i jednu od 100 stipendija koje fakultet dodeljuje. Tokom studiranja sam bila učesnik velikog broja seminara, konferencija, kao i letnjih i zimskih škola. Takođe sam bila član, a kasnije i jedan od nosilaca funkcija u više studentskih organizacija. Master in European Integration upisujem 2016. godine. Pored navedenog master programa, završavam i Studije za specijalizaciju znanja iz oblasti poreskog savetovanja, Jean Monnet modul za međunarodnu trgovinu, više dodatnih kurseva koji se odnose na restrukturiranje kompanija i međunarodnu trgovinu, kao i master Zaštite životne sredine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U maju 2019. godine sam položila pravosudni ispit, a u junu advokatski. Od 22.10.2019. godine sam advokat.

* Kako zamišljaš najsrećniji dan u svom životu?
Za 25 godina je bilo više najsrećnijih dana, ali recimo da bi 01.03.2012. godine bio jedan od njih. Kao neko ko se profesionalno bavio rukometom, tog dana sam počela da igram za klub Kroppskultur (Uddevalla). Kako je Skandinavija, te između ostalog i Švedska, kolevka rukometa, mogu slobodno da kažem da sam jedan od svojih snova ostvarila.

* Šta je tvoj hobi?
Moj hobi je čitanje knjiga, ako to može uopšte da se nazove hobijem. Čitam sve, uvek, svuda i u enormnim količinama. Od svog trećeg razreda od lokalne bibloteke za svaki Božić i Uskrs dobijam čestitku kao najverniji čitalac.

* Koje si jezike učila?
Engleski, španski, nemački.

* Omiljeni film i omiljena knjiga?
Omiljena knjiga mi je Aristotelova „Nikomahova etika“.

* Šta je za tebe CeMOKS?
Centar za međunarodne odnose i kulturnu saradnju predstavlja jedan od pionira u oblasti drušvene kohezije na način kako istu shvatamo danas. Kako interdržavne, tako i međunarodne. Aktivnosti CeMOKS-a su, zbog svog širokog dijapazona, u velikoj meri značajne kako za pojedinca, jer usavršavaju individuu na različitim poljima, tako kasnije i za samu zajednicu. Pored toga što smatram da mogu da doprinesem radu CeMOKS-a, moj motiv za angažman jeste to što i CeMOKS može u bitnom da doprinese daljem razvitku nekih mojih veština.

* Dostignuća na koja si ponosna?
Poprilično sam ponosna na to što sam uspela da položim ceo pravosudni ispit bez dana izostanka iz kancelarije i sa posla. Za one koji su eventualno malo upućeni u „probematiku“ pravosudnog, znaju da niko nije dovoljno lud da izađe na pravosudni bez da ga je spremao najmanje dva meseca u kontinuitetu. Što se mene tiče, sreća prati hrabre.

* Gde sebe vidiš za 10 godina?
Advokat.