Tiosav Purić

Tiosav Purić 
Rođen je u Kruševcu, 18. decembra 1994. gde je završio Ekonomsko – trgovinsku školu.  Učestvovao je na takmičenjima iz istorije, osvajajući svake godine tokom svog školovanja jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenja. Takođe je učestvovao na takmičenjima iz retorike, osvojivši prvo mesto u Republici Srbiji u oblastima zadate teme i improvizacije (ex tempore), a bio je i apsolutni pobednik takmičenja u retorici. 
Mada je Pravni fakultet UB upisao kao prvi na listi, donosi odluku da napusti 2015. Pravni fakultet, i upisuje istoriju na Filozofskom fakultetu. 
Godine 2016. bio je jedan od osnivača političkog pokreta Dijalog – mladi sa stavom i iste godine je bio kandidat na listi tog pokreta na parlamentarnim izborma, kao drugi posle nosioca liste. 
Učestvovao je u pokretanju naučnog istorijskog časopisa Ilarion.
Piše kolumne iz oblasti istorije i kulturne politike na brojnim portalima, a njegovi tekstovi objavljivani su i u instoranstvu. Piše poeziju koja je objavljivana u nekoliko publikacija i na nekoliko portala za umetnost i književnost. 
Od 2019. godine radi kao PR pri Kancelariji za međunarodnu i međuinstitucionalnu saradnju Fakulteta za diplomatiju i bezbednost.
Osnivač je i Izvršni direktor Centra za međunarodne odnose i kulturnu saradnju. 

 

 

CeMOKS upitnik

Ime i prezime – Tiosav Purić
Funkcija – Izvršni direktor, osnivač
Godište – 1994.Gde si rođen (rođena)?
U Lazarevom Kruševcu, u godini kad je Tarantino dao svetu Pulp fiction. •


Opiši nam svoj obrazovni put?
Naporna borba da se između forme i sadržine nađe kompromis. Srednju školu sam završio kao đak generacije, što bi nekog prevarilo da pomisli da mi je do formalnosti stalo. Zato uvek volim da naglasim da sam, tek kada sam napustio Pravni i upisao istoriju na Filozofskom fakultetu, koji planiram da završim, započeo obrazovanje. •


Kako zamišljaš najsrećniji dan u svom životu?
Isidora Sekulić u svojoj knjizi o Njegošu kaže da su sloboda i sreća međusobno sukobljeni i isključivi koncepti. Tako da se uvek trudim da zamišljam dan kada ću biti najslobodniji. Problem je što je sloboda generalno nezamisliva. •


Šta je tvoj hobi?
Ne mogu reći da imam hobije. Smatram da su čitanje dobrih knjiga, gledanje kvalitetnih filmova, uživanja u smislenim razgovorima, sve činjenja koja su direktno u sukobu sa epohalnim kretanjima. Dokolica je aristokratsko vreme, a sad je epoha plebejaca. Tako da hobije nemam, a ovo što bi se pod hobi moglo podvesti, za mene je primarno, a ne sekundarno. •


Koje si jezike učio?
Engleski, da bih razumeo silu i moć. Francuski, da bih uhvatio duh pobune. Italijanski, da bih razumeo lepotu. •


Omiljeni film i/ili omiljena knjiga?
Knjige su tri: Floberov “Novembar”, “Kod Hiperborejaca” Crnjanskog i Bodlerovo “Cveće zla”. Filmovi su “Gospodari prstenova”, poslednja globalna reč mitotvoračkog čoveka, i “La grande bellezza”. Nepošteno bi ipak bilo da ne kažem da je ono što drži nit imeđu mene i ovih dela sve napisano u Ničeovim “Nesavremenim razmatranjima”. •


Šta je za tebe CeMOKS?
Nada. •


Dostignuća na koja si ponosan (ponosna)?
To što imam trenutke na koje mogu da budem ponosan i ako ih čuvam samo za sebe. •


Gde sebe vidiš za 10 godina?
Dosta mi je da budem živ i zdrav. Do sada sam već naučio da je Njegoš potpuno razumno tražio da bude što biti ne može. •


Zaposlen: da
Student: da
Veštine: neka ocene pronicljiviji od mene

Interesovanja: filozofija, književnost, istorija (politička, umetnosti, književnosti, ideja, civilizacije, dakle, čitava, a ne sakata istorija)