Upravni odbor

Sofija Milenković
Direktor marketinga

Šta je za tebe CeMOKS?
Nada. 

Pročitaj više

Miloš Milićević
Programski direktor

Miloš Milićević

Šta je za tebe CeMOKS?
* Prilika da se naša tradicija i kultura predstave u najboljem svetlu. 

Pročitaj više

Aleksandra Milošević
Direktor za pravne i opšte poslove

Aleksandra Milošević

Šta je za tebe CeMOKS?

Centar za međunarodne odnose i kulturnu saradnju predstavlja jedan od pionira u oblasti drušvene kohezije na način kako istu shvatamo danas. Kako interdržavne, tako i međunarodne.

Pročitaj više

Sara Mitrović
Projektni menadžer

Sara Mitrović

Šta je za tebe CeMOKS?
Prozor mogućnosti. 

Pročitaj više

Filip Marković
Direktor za razvoj i omladinska pitanja

Filip Marković

Šta je za tebe CeMOKS?
Pre svega prijatelji, a zatim skup ljudi sa kojim delim jednu istu stvar: želja za stvaranjem kvalitetnog kolektiva.

Pročitaj više