Aрхитектонски факултет у Београду је најбоља институција дипломских пројеката у оквиру UnIATA ’20. годишњег конкурса.

UnIATA је годишњи конкурс који кроз дипломске пројекте представља нову генерацију младих архитеката, урбаниста и пејзажних архитеката на глобалном нивоу. Конкурс представља једну од водећих презентација дипломских пројеката и нуди ненадмашан увид у актуелне трендове у архитектонском образовању широм света. Кроз најбоље дипломске пројекте, свака UnIATA едиција представља нову генерацију најталентованијих светских архитеката, урбаниста и пејзажних архитеката, који су спремни и оснажени да се изборе са савременим изазовимаи задацима.

Награде су додељене у неколико категорија. (1) Најбољи дипломски пројекат на нивоу мастер студија, (2) Најбољи дипломски пројекат на нивоу основним студија, (3) Награда публике, (4) Најбољи дипломски пројекти по регионима/континентима, (5) Избор уредника, и (6) Награда за најбољу институцију дипломских пројеката на глобалном нивоу.

Архитектонски факултет у Београду аплицирао је серију дипломских пројеката у оквиру UnIATA конкурса у децембру 2019. године. Сви аплицирани пројекти су претходно селектовани кроз активност номинација најуспешнијих мастер завршних радова за признате националне и међународне студентске награде и конкурсе у складу са Протоколом за номинације најуспешнијих завршних радова. Сви најуспешнији мастер радови су промовисани у оквиру ОСА (Отворени Студио Архитектуре): Промоција номинованих дипломских радова 19. октобра 2019. године.

Комисија за селекцију најуспешнијих завршних мастер радова за 2018/19. годину, у саставу: арх. Владимир Лојаница, редовни професор, шеф Департмана за Архитектуру; др Александра Ступар, в. професор, шеф Департмана за Урбанизам; и др Јелена Ивановић-Шекуларац, редовни професор, шеф Департмана за Архитектонске Технологије, уз три интернационална члана: Lilly Kudić, Head of Architecture, London South Bank University, UK; Milica Topalović, Associate Professor Architecture of Territory, Architecture and Territorial Planning, Department of Architecture, ETH Zurich; i Ajla Selenić, Architecture – Design – Art, Helsinki, Finland, номиновала је UnIATA ’20 испред Универзитета у Београду – Архитектонског факултета седам пројеката реализованих у оквиру четвртог семестра програма Мастер академских студија.