Upravni odbor

Aleksandra Milošević

Aleksandra Milošević

Direktor za pravne i opšte poslove

Sofija Milenković

Sofija Milenković

Direktor Marketinga

Filip Marković

Filip Marković

Direktor razvoja i inovacija

Miloš Milićevič

Miloš Milićevič

Programski direktor

Sara Mitrović

Sara Mitrović

Projektni menadžer

Katarina Čuturilo

Katarina Čuturilo

Generalni sekretar